Małe Grupy

Jako wspólnota spotykamy się regularnie w małych grupach. Poświęcamy ten czas na rozmowy, wspólne studiowanie Biblii, modlitwę. To miejsce budowania bliższych relacji, wspólnego stołu i wzajemnej troski.

Jeśli chciałbyś otrzymać więcej informacji, jesteś zainteresowany, pisz: kosciol.kolo@gmail.com

Kościół Boży w Chrystusie, Zbór Hosanna w Kole