Godzina z Biblią

Szczegółowe informacje wkrótce.

Kościół Boży w Chrystusie, Zbór Hosanna w Kole