Chrzest wiary

„I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu.Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony…” – to słowa samego Jezusa zapisane w Ewangelii Marka. Wiara to decyzja o powierzeniu swojego życia Jezusowi – tylko Jego doskonała ofiara na krzyżu umożliwia człowiekowi zbawienie, wieczne życie z Nim.
Konsekwencją podjęcia takiej decyzji jest chrzest. Zgodnie ze Słowem Bożym praktykujemy go poprzez zanurzenie w wodzie. Najbliższa okazja wzięcia udziału w takim wydarzeniu to niedziela, 14 stycznia, godz.11:00. Centrum Chrześcijańskie w Kole, ul.Niezłomnych 5. Zapraszamy!