Kultura uczniostwa w lokalnym kościele

Serdecznie zapraszamy na konferencję dla pastorów i liderów:
„Jak tworzyć kulturę uczniostwa w lokalnym kościele?”

Zostaną na niej poruszone następujące tematy:

Co to jest uczeń?
Czynienie uczniów przez relacje.
Boże serce dla pokoleń.
Wiedzieć, stawać się, działać: Kształtowanie dojrzałych naśladowców Chrystusa.

Nauczać będą doświadczeni przywódcy o apostolskim obdarowaniu: Mark Medley oraz Neil Silverberg. Obaj są częścią zespołu przywódczego kościoła Trinity Community Church oraz apostolskiej sieci Master Builders. Kilkakrotnie odwiedzali już Polskę dzieląc się z pastorami praktycznym nauczaniem i swoim doświadczeniem.

Zaplanowaliśmy jednodniową konferencję na 15 września w Kole (Centrum Chrześcijańskie, ul.Niezłomnych 5).
Chętnych prosimy o zgłoszenie się przez FORMULARZ

Konferencja rozpocznie się o godzinie 10:00, planowane zakończenie ok.17:00.
Przewidziany jest obiad (informacje w formularzu zgłoszeniowym).
Nie pobieramy opłaty konferencyjnej, ale chcemy zebrać finansową ofiarę dla usługujących gości.